khí phách anh hùng web game 3d đặc sắc

khí phách anh hùng web game 3d đặc sắc
Cấm Địa Long Hồn
1. Giới thiệu
 Khi nhân vật đạt cấp 65 sẽ mở Cấm Địa Long Hồn, là cách chơi Bang Hội.
 2. Giao diện

 3. Cách chơi web game 3d khí phách anh hùng
  1. Khi nhân vật đạt cấp 65 đồng thời gia nhập bang sẽ có cơ hội tham gia Cấm Địa Long Hồn;
  2. Thời gian mở lúc 19:30 đến 21:00 mỗi chủ nhật, người chơi có 2 cơ hội khiêu chiến miễn phí, có thể tốn Vàng để mua thêm số lần khiêu chiến;
  3. 05:00 mỗi sáng thứ 2 sẽ làm mới số lần khiêu chiến và thông tin diệt quái;
  4. Khi diệt quái nhỏ trong phó bản sẽ nhận được Long Lân, thu thập 100 Long Lân giao cho Thủ Môn Nhân sẽ mở được Thạch Môn dẫn đến Boss cuối;
  5. Tiêu diệt 4 con Boss Thủ Vệ cũng sẽ mở được Thạch Môn Boss cuối;
  6. Sau khi tiêu diệt Cấm Địa Ma Quân, tất cả người chơi đều có cơ hội tranh đoạt Kho Báu Long Hồn, khi giành được 1 Kho Báu Long Hồn thì sẽ giúp Bang mình tăng thưởng thêm 10 Rương Long Hồn;
  7. Mở Rương Long Hồn có thể nhận được Xích Long Châu và Long Hồn Kết Tinh, là nguyên liệu ghép trang sức Đỏ lv100;
  8. Rương Long Hồn mà Bang nhận được sẽ do Bang Chủ phân chia;
  9. Rương Long Hồn sẽ xuất hiện trong Kho Bang.
Khí phách anh hùng game 3d đặc sắc.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License